2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Попович В. О.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про рівняння Нав'є - Стокса з додатковою умовою $u_1^1 = u^3 = 0$

Попович В. О., Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1363-1374

Проведено дослідження рівнянь Нав'є — Стокса при додатковій умові $u_1^1 = u^3 = 0$. В деяких випадках розв'язки зображені в замкненій формі. В інших випадках досліджувана система зведена до більш простих систем диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП), для яких (після вивчення симетрійиих властивостей) побудовані класи часткових розв'язків.