2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Забродський П. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Условия разрешимости и представление решений уравнений с операторными матрицами

Журавлев В. Ф., Забродский П. Н., Фомин Н. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 4. - С. 471-485

УДК 517.983
Запропоновано способи побудови узагальнено-обернених операторних матриць до операторних матриць у банахо- вих просторах. Отримано критерiї розв’язностi та формули для загальних розв’язкiв операторних рiвнянь з операторними матрицями. Як застосування розглянуто зв’язок отриманих формул iз вiдомою формулою Фробенiуса для побудови оберненої матрицi до невиродженої блокової матрицi.