2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задорожна П. М.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Нелокальна крайова задача для параболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Задорожна П. М., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 915–921

Досліджується задача з нелокальними умовами за часовою координатою для параболічних за Петровським рівнянь довільного порядку зі змінними коефіцієніами. Встановлюються умови існування та єдиності класичного розв’язку задачі. Доводяться метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв’язку задачі.

Стаття (українською)

Нелокальна крайова задача для пара­болічних рівнянь

Задорожна П. М., Мельник О. М., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 12. - С. 1621–1626

Досліджена задача з нелокальними умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для параболічних за Г. Є. Шиловим рівнянь довільного порядку зі сталими коефіцієнтами. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв’язку задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв’язку задачі.