2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бабич М. Д.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь

Бабич М. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1011-1020

Наведено теоретичне обгрунтування і практичну реалізацію процесу відокремлення ізольованих в обмеженій області розв'язків деяких класів нелінійних інтегральних рівнянь. Досліджено питання конструювання послідовності апроксимаційііих рівнянь з допомогою методу механічних квадратур, існування розв'язків таких рівнянь, способи їх наближеного знаходження та апостеріорні оцінки похибки.

Стаття (українською)

Оценка полной погрешности при минимизации квадратичного функционала в шаре

Бабич М. Д.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 3. - С. 308–320

Стаття (російською)

Исследование полной погрешности в задачах минимизации функционалов при наличии ограничении

Бабич М. Д., Иванов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 1. - С. 3-14

В данной работе исследуется вопрос об оценке полной погрешности решения и значения функционала при минимизации функционалов в случае наличия ограничений методом проекции градиента.