2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стадник О. І.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Оценки устойчивости рассинхронизованных систем

Стадник О. И., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 148–152

Розглядаются лінійні різницеві рівняння з запізненням. Одержані достатні умови стійкості та обчислені коефіцієнти експоненційного згасання розв'язків. Використовується другий метод О. М. Ляпунова з умовою Б. С. Разуміхіна.