2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хращевська Р. Ф.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Слаболинейные краевые задачи для дифференциаль­ных систем с импульсным воздействием

Бойчук А. А., Хращевская Р. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 221–225

Одержані коефіцієнтні достатні умови існування та ітераційний алгоритм побудови розв’язків слабконелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в загальному випадку, коли число крайових умов не співпадає з порядком диференціальної системи. Побудовано рівняння для породжуючих амплітуд таких крайових задач, яке визначає амплітуду породжуючого до шуканого розв’язку і дає необхідні умови його існування.