2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Е Сян Донг

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Минимальная динамическая система с заданной $D$ -функцией и топологической энтропией

Е Сян Донг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 287–292

$D$-функція мінімальної множини — новий інваріант, запропонований автором [3] для класифі­кації мінімальних множин і розповсюдження на них теорем А. М. Шарковського про співісну­вання періодичних орбіт. Доведена незалежність $D$-функції та топологічної ентропії.