2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дробоцька I. C.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Аналіз повної інтегровності системи, інверсної до нелінійної системи Бенні - Кауп

Дробоцька I. C.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 353–360

Досліджується система, інверсна до нелінійної динамічної системи Бенні — Каупа. Для цієї сис­теми доведено існування нескінченної ієрархії функціонально незалежних та інволютивних за­конів збереження, знайдені пара імплектичних та нетерових операторів, яка дозволяє записати систему у бігамільтоновому вигляді, а також явний вигляд оператора Лакса.