2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Орлов В. П.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Устойчивость нулевого решения одномерной математической модели термоупругости

Орлов В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1239–1252

Для одновимірної фізично лінійної математичної моделі термопружності встановлена стійкість за Ляпуновим. Для доведення побудовано збіжний ітераційний процес, який полягає у послі­довному розв’язанні гіперболічної та параболічної задач, з використанням нових оцінок розв’яз­ку мішаної задачі для хвильового рівняння.