2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бородіч Р. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О пересечении максимальных подгрупп конечных групп

Бородич Р. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1455-1465

УДК 517.542
Встановлено будову нормальних підгруп у $\theta$-фраттінієвих розширеннях, де $\theta$ - пiдгруповий функтор. Для локальної формацiї Фіттінга $\frak F,$ що мiстить усi нільпотентні групи, показано, що у розв'язуваній групi перетин $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп, що не мiстять $\frak F$-радикала i не належать $\frak F,$ збігається з перетином $\frak F$-абнормальних максимальних $\theta$-підгруп i належить формацiї $\frak F.$