2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дауилбаєв М. К.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Асимптотическое поведение решений краевой задачи для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений

Дауылбаев М. К., Уаисов А. Б.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1466-1479

УДК 517.928
Вивчається асимптотична поведiнка розв’язкiв крайової задачi з граничними стрибками для лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь третього порядку з малими параметрами при двох старших похiдних. Показано асимптотичну збiжнiсть розв’язку сингулярно збуреної iнтегро-диференцiальної крайової задачi до розв’язку вiдповiдної модифiкованої виродженої крайової задачi.