2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Романюк Н. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Узагальнення резонансних рівнянь для поліномів типу Лагерра і Лежандра на рівняння четвертого порядку

Бандирський Б. Й., Макаров В. Л., Романюк Н. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1529-1538

УДК 517.587
Побудовано й обґрунтовано рекурентний алгоритм знаходження частинних розв'язків резонансного рівняння четвертого порядку, пов'язаного з узагальненням поліномів Лагерра і Лежандра. Для цього використано загальну теорему про зображення частинних розв'язків резонансних рівнянь у банахових просторах, доведену В. Л. Макаровим у 1976 р. Наведено приклад загального розв'язку резонансних рівнянь із диференціальним оператором для поліномів типу Лагерра.