2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Колодій І. М.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Априорная оценка модуля непрерывности обобщенного решения параболического уравнения дивергентного вида с вырождением

Верба И. И., Колодий И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 190-202

Вивчаються параболічні рівняння дивергентного вигляду з виродженням λ(x) за просторовою змінною. Встановлено апріорну оцінку норми Гельдера узагальнених розв'язків. Дослідження проводяться в параболічних циліндрах, які мають спеціальну розмірність за часовою змінною, індуковану виродженням λ(x).

Стаття (російською)

Оценка максимума модуля обобщенных решений первой краевой задачи для вырождающихся параболических уравнений

Колодий И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1624–1637

Вивчаються параболічні рівняння дивергентного вигляду з виродженням. Одержано оцінку максимуму модуля узагальнених розв'язків першої крайової задачі з нулем на параболічній межі.

Стаття (українською)

Разностный аналог теоремы вложения анизотропного пространства Соболева

Верба І. І., Колодій І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 979-984

Стаття (українською)

Теоремы вложения пространств

Колодій І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 4. - С. 450–457

Стаття (українською)

Качественные свойства обобщенных решений вырождающихся эллиптических уравнений

Колодій І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 3. - С. 320–328