2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Суботін І. Я.

Публікацій: 8
Стаття (англійською)

Групи з обмеженими черніковськими класами спряжених елементів

Курдаченко Л. А., Отал Х., Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 6. - С. 798-807

Розглянуто $BCC$-групи, тобто групи $G$ з черніковськими класами спряжених елементів, у яких для кожного елемента $x ∈ G$ мінімаксний ранг ділимої частини черніковської групи $G/C_G(x^G)$ та порядок відповідної фактор-групи обмежені у термінах групи $G$. Доведено, що $BCC$-група має черніковський комутант, чим розширюється відомий результат Б. Неймана, який охарактеризував групи з скінченними обмеженими класами спряжених елементів ($BFC$-групи).

Коротке повідомлення (українською)

Про доповшованість деяких узагальнених гіперцентрів у артінових модулях

Курдаченко Л. А., Петренко Б. В., Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1548–1552

Доведено, що в артіновім модулі над нескінченною em class="a-plus-plus">FC-гіперцентральною локально розв'язною групою верхній FC-гіперцентр має пряме доповнення. Таким чином, отримано узагальнення теорем Д. І. Зайцева і З. Дуана.

Стаття (українською)

О слабо центральных расширениях групп

Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 7-8. - С. 1017–1021

Исследуются некоторые свойства слабо центральных расширений о гиперцентр а льнбши фактор-группами по ядру. Доказано существование в периодических таких группах гиперцентрального корадикала и установлена дополняемость некоторых его подгрупп в группе.

Стаття (українською)

Новые характеризании локально нильпотентных групп

Кузенний М. Ф., Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 3. - С. 322-326

Установлено, что для бесконечной неабелевой локально нильпотентной группы в эквивалентны следующие условия:

Стаття (українською)

Группы, в которых все подгруппы пронормальны

Кузенний М. Ф., Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 3. - С. 325–329

Изучены локально разрешимые группы, в которых пронормальны все подгруппы.

Стаття (українською)

Группы, разложимые в квазицентр а лизаторное произведение

Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 5. - С. 648–651

Изучаются периодические группы, разложимые в квазицентрализаторное произведение с локально нильпотентными и абелевыми множителями.

Стаття (українською)

О гиперцентральном корадикале KI-группы

Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 647—650

Получены условия самосопряженности эллиптического оператора с бесконечным числом переменных и постоянными коэффициентами прй достаточно слабых условиях на потенциал.

Стаття (українською)

Бесконечные конечнопорожденные группы, в которых каждая подгруппа коммутанта инвариантна

Суботін І. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 3. - С. 406–411