2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кондратьєв Ю. Г.

Публікацій: 7
Ювілейна дата (українською)

Юрій Макарович Березанський (до 80-річчя від дня народження)

Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кондратьєв Ю. Г., Костюченко А. Г., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Нижник Л. П., Рофе-Бекетов Ф. С., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 3-11

Стаття (англійською)

Нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь та деякі ґратчасті моделі на компактних ріманових многовидах

Далецький А. Ю., Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 326–337

Побудовано стохастичиу динаміку, асоційовану з гібсівськими мірами па нескінченних добутках компактних ріманових многовидів. Одержано ймовірнісні зображення феллерівеьких півгруп. Доведено єдииість динаміки

Стаття (українською)

Некомутативна центральна гранична теорема для гіббсових температурних станів

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал., Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 299–306

Наведена схема доведення не комутативної центральної граничної теореми для гіббсових температурних станів з використанням комутативної центральної граничної теореми для відповідних евклідових мір. Одержані застосування до моделі температурного ангармонійного кристалу та узагальненої моделі Ізінга з компактним неперервним конфігураційним простором.

Стаття (українською)

Істотна самоспряженість операторів Діріхле гіббсових мір на нескінченному добутку многовидів

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал., Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 4–11

Одержані умови істотної самоспряженості операторів Діріхле гіббсових мір з істотною областю гладких циліндричних функцій. Доведено збереження півгрупою оператора Діріхле деяких просторів гладких функцій.

Стаття (російською)

Периодические гиббсовские состояния

Барбуляк В. С., Кондратьев Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 451–458

Получены результаты для периодических гиббсовских состояний квантовых решеточных систем. Сформулированы определения периодических гиббсовских состояний и соответствующих им мер, доказаны теоремы существования этих состояний и теоремы существования критической температуры для системы ангармонических квантовых осцилляторов с попарным воздействием.

Стаття (українською)

Неравенство Като для операторов вторичного квантования

Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 6. - С. 753–756

Доказывается неравенство типа неравенства Като для одного класса бесконечномерных эллиптических дифференциальных операторов второго порядка и с его помощью устанавливаются условия существенной самосопряженности потенциальных возмущений таких операторов.

Стаття (українською)

Положительно определенные функции на некоторых пространствах последовательностей

Кондратьєв Ю. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 1. - С. 27–35