2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бондар А. В.

Публікацій: 15
Стаття (українською)

Про диференційовність відображень скінченновимірних областей у Банахові простори

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 3–11

Відомий критерій Степанова диференційовності (апроксимативної диференційовності) дійсних функцій поширюється на відображення підмножии із $R^n$ у банахові простори, що задовольняють умову гострота Ріффела, зокрема, рефлексивні банахові простори. Для банахових просторів, які не задовольняють умову гостроти Ріффела, цей критерій не вірний.

Стаття (українською)

Про диференційовність відкритих відображень

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1587–1600

Загальновідомі теореми Меньшова і Герінга - Лехто про диференційовність топологічних відображень плоских областей узагальнюються на випадок неперервних відкритих відображень багатовимірних областей.

Стаття (російською)

О дифференциальных свойствах отображений в банахово пространство

Бондарь А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 500–509

Доведено, що умова гостроти Ріффела для банахового простору E є необхідною і достатньою для того, щоб довільна ліпшіцова функція f: [a, b]→E була диференційовною майже всюди на відрізку [a, b]. Встановлено, що у випадку відсутності властивості гостроти більшість (у сенсі категорії) ліпшіцових функцій не мають похідної в жодній точці відрізка [a, b].

Стаття (російською)

О локальных предельных значениях субгармонических и голоморфных функций

Бондарь А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1312–1317

Доводяться теореми типу локального принципу максимума, а також теореми про співвідношен­ня між граничними множинами, які можуть бути використані при дослідженні особливих мно­жин.

Стаття (російською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих σ-консерватизмом углов

Бондарь А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1051–1057

Доводиться теорема про псевдоаналітичність неперервних функцій, які задовольняють умові $K'_{\sigma}$, що є узагальненням відомої умови Д. Є. Меньшова з теорії аналітичних функцій.

Стаття (російською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций с постоянным $σ$-растяжением

Бондарь А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 459–465

Доказывается теорема о псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих постоянным $σ$-растяжением, являющаяся аналогом известных результатов Бора, Радемахсра, Меньшова, Трохимчука об аналитичности функций, обладающих постоянным растяжением.

Стаття (російською)

О структуре множеств $ σ$-моноген пости непрерывных функци

Бондарь А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 226–232

Вводиться поняття множин $ σ$-моногенності неперервних функцій, які дозволяють досліджу­вати їх псевдоаналітичні властивості. Доводиться теорема про структуру цих множин.

Стаття (українською)

О некоторых условиях голоморфности в гильбертовых пространствах

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 1. - С. 35–45

Получены новые условия (

Стаття (українською)

Об условиях голоморфности липшицевых отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1587–1592

Изучаются локально липшицевы отображения областей бесконечномерных гильбертовых пространств и доказывается теорема о голоморфности таких отображений, удовлетворяю- щих операторным условиям

Стаття (українською)

О производных операторах и услозиях голоморфности отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1322–1327

Для отображений областей бесконечномерных гильбертовых пространств введены понятия производных операторов, получено их параметрическое представление, доказаны критерий совпадения операторов вдоль двух подпространств и одна теорема о голоморфности.

Стаття (українською)

О непрерывных операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 3. - С. 314 - 322

Стаття (українською)

О дифференцируемых операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 160 - 168

Стаття (українською)

Многомерное обобщение одной теоремы Д. Е. Меньшова  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 4. - С. 435–443

Стаття (українською)

Обобщение многомерной теоремы Морера  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 3. - С. 346–352

Стаття (українською)

О множестве особых точек однолистной аналитической функции

Бондар А. В., Діаб Ф. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 147–158