2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жук П. Ф.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа

Жук П. Ф., Мусина А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1622–1635

Наведено визначення і досліджено залежність від початкового наближення асимптотичної швидкості збіжності двошарового симетризовного ітераційного методу варіаційного типу. Знайдено явний вираз істотної (за мірою Лебега) області її значень. Охарактеризовано її область неперервності.

Коротке повідомлення (російською)

Точные оценки скорости сходимости s-шагового метода наискорейшего спуска в задачах на собственные значения

Бондаренко Л. Н., Жук П. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1694–1699

Отримано точні (неполіпшувапі) оцінки швидкості збіжності s-крокового методу найшвидшого спуску при відшуканні найменшого (найбільшого) власного значения лінійного обмеженого самоспряжепого оператора в гільбертовому просторі.

Стаття (українською)

Исследование быстроты сходимости метода Канторовича для нелинейных дифференциальных уравнений

Жук П. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 183–193