2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хусаінов Д. Я.

Публікацій: 19
Ювілейна дата (українською)

Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження)

Іванов А. Ф., Коляда С. Ф., Майстренко Ю. Л., Парасюк І. О., Пелюх Г. П., Романенко О. Ю., Сівак А. Г., Самойленко В. Г., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Федоренко В. В., Хусаінов Д. Я., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 257-260

Стаття (російською)

Устойчивость одного разностного уравнения с положительными коэффициентами

Никифорова Н. С., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1276–1280

Розглядається лінійне однорідне різницеве рівняння $n$-го порядку з додатними коефіцієнтами, записане в нормальній формі. Отримано необхідні та достатні умови стійкості та асимпіготичпої стійкості.

Коротке повідомлення (російською)

Устойчивость разностных дробцо-рациоиальиых систем

Хусаинов Д. Я., Шевеленко Е. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 428–431

Для систем різницевих рівнянь з дробово-раціональними функціями в правій частині, які записані в уніфікованому векторно-матричиому вигляді, за допомогою другого методу Ляпунова отримано умови стійкості та обчислено розмір радіуса кулі області асимптотичної стійкості.

Стаття (російською)

Управление линейной системой до заданной функции Ляпунова

Кожаметов А. Г., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1409–1415

Одержано умови керування для лінійної системи, функції Ляпунова якої задовольняють певні умови.

Стаття (російською)

Исследование устойчивости дифференциальных сист ем с дробно-рациональной правой частью

Хусаинов Д. Я., Шевело В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1295–1299

Доведено теореми, в яких визначено оцінки області стійкості диференціальної системи з дробово-раціональною частиною та побудовано оцінки збіжності розв 'язків системи.

Коротке повідомлення (російською)

Робастная устойчивость систем с запаздыванием

Мустафаева P., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 859–863

Розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь із загаюванням. Матриці, що визначають динаміку системи, змінюються в деякому інтервалі. Одержані достатні умови робастної стійкості систем, рівномірні за загаюванням і такі, що залежать від відхилення аргу­менту.

Стаття (російською)

Оценки устойчивости линейных стохастических систем с отклоняющимся аргументом нейтрального типа

Бычков А. С., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 834–842

Розглядаються лінійні стохастичні диференціальні системи з відхиленим аргументом нейтраль­ного типу. Одержані достатні умови стійкості. Обчислюються функції, які визначають почат­кові збурення розв ’язків.

Коротке повідомлення (російською)

Оценки устойчивости рассинхронизованных систем

Стадник О. И., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 148–152

Розглядаются лінійні різницеві рівняння з запізненням. Одержані достатні умови стійкості та обчислені коефіцієнти експоненційного згасання розв'язків. Використовується другий метод О. М. Ляпунова з умовою Б. С. Разуміхіна.

Стаття (українською)

Исследование условий устойчивости стохастических возмущенных систем с запаздыванием

Нечаева И. Г., Хусаінов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 8. - С. 1060–1064

Рассматриваются линейные стохастические дифференциальные системы с одним запаздыванием. Получены достаточные условия равномерной (по запаздыванию) устойчивости в среднеквадратическом при постоянно действующих возмущениях.

Стаття (українською)

Оценки устойчивости решений систем дифферендиально-фуикциональных уравнений нейтрального типа

Хусаінов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1123–1135

Рассматривается система линейных дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа. Исследование устойчивости проводится методом функций Ляпунова квадратичного вида. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости и оценки экспоненциального затухания решений для произвольного и малого отклонения аргумента.

Стаття (українською)

Экспоненциальные оценки решений линейных стохастических дифференциально-функциональных уравнений

Нечаева И. Г., Хусаінов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1338–1343

Рассматривается линейная система стохастических дифференциально-функциональных уравнений запаздывающего типа. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднеквадратическом. Вычислены коэффициенты экспоненциального затухания решений.

Стаття (українською)

Абсолютная устойчивость систем регулирования с запаздывающим аргументом

Хусаінов Д. Я., Шатырко А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 2. - С. 245–249

Прямым методом Ляпунова исследуется поведение систем автоматического регулирования е одной нелинейностью и запаздывающим аргументом. Получены достаточные критерии абсолютной устойчивости систем для любой величины запаздывания.

Стаття (українською)

О близости решений линейных систем с запаздыванием и соответствующих им систем без запаздывания

Хусаінов Д. Я., Юнькова Е. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1549–1552

Стаття (українською)

Оценки устойчивости линейных стохастических систем

Кожаметов А. Г., Хусаінов Д. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1267–1273

Стаття (українською)

Исследование устойчивости нелинейных систем регулирования нейтрального типа

Жуйкова А. Г., Хусаінов Д. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 6. - С. 848–853

Стаття (українською)

Об одном методе нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром

Хусаінов Д. Я., Юнькова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 4. - С. 528 – 531

Получены достаточные условия нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектпом собственных чисел для систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Рассмотрена задача нахождения решения, у которого отношение наибольшего собственного числа к наименьшему минимально.

Стаття (українською)

Некоторые замечания об экстремальной функции Ляпунова для линейных систем

Комаров Ю. А., Хусаінов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 6. - С. 750–753

Приводятся необходимые и достаточные условия существования экстремальной функции Ляпунова $v_0(x) = (x^T, H_0x)$ системы дифференциальных уравнений $$\dot{x}=Ax$$ Экстремальной функцией Ляпунова $v_0(x) = (x^T, H_0x)$ является такая, у которой $\inf\{\lambda_{\max}(H)/\lambda_{\min}(H)\} = \lambda_{\max}(H_0)/\lambda_{\min}(H_0)$, где $\lambda_{\max}(H_0)/\lambda_{\min}(H_0)$ - наибольшее и наименьшее собственные числа матрицы $H_0$.

Стаття (українською)

Оценка величины запаздывания в линейных дифференциальных системах с отклоняющимся аргументом

Хусаінов Д. Я., Юнькова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 261—254

Вычисляется величина запаздывания, при которой из асимптотической устойчивости (устойчивости при постоянно действующих возмущениях) решения системы линейных дифференциальных уравнений без запаздывания следует асимптотическая устойчивость (устойчивость при постоянно действующих возмущениях) системы с запаздыванием.

Стаття (українською)

Некоторые обобщения второго метода А. М. Ляпунова

Хусаінов Д. Я., Цитрицкий О. Е.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 287–271