2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Александрович І. М.

Публікацій: 5
Коротке повідомлення (українською)

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу

Александрович І. М., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 433-440

Побудовано диференцiальнi оператори, якi переводять довiльнi голоморфнi функцiї в регулярнi розв’язки рiвняння елiптичного типу другого та вищих порядкiв. Розв’язано задачу Рiк’є для рiвняння елiптичного типу четвертого порядку.

Стаття (українською)

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок рівнянь еліп­тичного типу

Александрович І. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1587–1592

Побудовані диференціальні оператори $Lg(z), Kg(z), Nf¯(z), Mf¯z)$ які переводять довільні, голоморфні в однозв’язній області $D$ площини $z = x + iy$ функції в регулярні розв’язки рів­няння $$W_{z\bar z} + A(z,\bar z)W_{\bar z} + B(z,\bar z)W = 0$$ Наведено приклади застосування побудованих диференціальних операторів для розв’язування основних крайових задач математичної фізики.

Стаття (українською)

Дифференциальные операторы, определяющие решение одного класса уравнений эллиптического типа

Александрович І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 6. - С. 825-828

Стаття (українською)

Представление p-волновых функций в виде линейных комбинаций волновых функций и их производных

Александрович І. М., Пахарева Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 2. - С. 229-233

Получены условия представления

Стаття (українською)

О предельных значениях и формулах обращения вдоль разрезов основного интегрального представления $p$-аналнтических функций с характеристикой $p = e^{αx}y^k$

Александрович І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 5. - С. 579–591