2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коломієць В. Г.

Публікацій: 19
Коротке повідомлення (українською)

Про застосування принципу усереднення в стохастичних диференціальних рівняннях гіперболічного типу

Коломієць В. Г., Коломієць О. В., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 711-715

Доведено теорему про застосування принципу усереднення Боголюбова - Митропольського для стохастичиих диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу.

Стаття (російською)

Случайные интегральные многообразия систем дифференциальных уравнений с неограниченным оператором в банаховом пространстве

Коломиец В. Г., Мельников А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1609–1614

Встановлено умови існування випадкового інтегрального многовиду одного класу диференціальних систем з необмеженим сек горіальним оператором та випадковою правою частиною у банаховому просторі.

Хроніка (українською)

Треті боголюбовські читання. Міжнародна наукова конференція „Асимптотичні та якісні методи в теорії нелінійних коливань"

Коломієць В. Г., Самойленко А. М., Самойленко В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 599

Стаття (українською)

Про існування розв'язку квазіліпійпої мішаної задачі для квазіхвильового рівняння

Коломієць В. Г., Комашинська І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1182–1185

Одержано умови існування та єдиності розв'язку квазіліпійної мішаної задачі для квазіхвильового рівняння.

Стаття (українською)

Про внесок Ю. О. Митропольського у розвиток асимптотичних методів нелінійної механіки

Коломієць В. Г., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 5–10

Наведено огляд фундаментальних наукових досліджень академіка Ю. О. Митропольського в області нелінійних диференціальних рівнянь, математичної фізики і теорії нелінійних коливань.

Стаття (російською)

Асимптотические методы в теории нелинейных случайных колебаний

Коломиец В. Г., Митропольский Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1011–1016

Вивчаються застосування асимптотичних методів нелінійної механіки і методу рівнянь Фокке­ра - Планка - Колмогорова до дослідження випадкових багаточастогних коливань в системах з багатьма ступенями вільності.

Хроніка (українською)

Конференція "Нелінійні про­блеми диференціальних рівнянь і математичної фізики - другі боголюбовські читання"

Коломієць В. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 471

Ювілейна дата (російською)

Алексей Николаевич Боголюбов (к 80-летию со дня рождения)

Коломиец В. Г., Митропольский Ю. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 864-865

Стаття (українською)

Об усреднении стохастических систем интегродифференциальных уравнений с «пуассоновским шумом»

Коломієць В. Г., Мельников А. І., Мухитдинов Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 273–277

Доказан аналог теоремы Н. Н. Боголюбова об усреднении на конечном интервале времени системы стохастических интегро-дифференциальных уравнений с «пуассоновским шумом».

Стаття (українською)

Интегрирование уравнения Колмогорова — Фоккера — Планка обобщенным разделением аргументов

Коломієць В. Г., Рыбачок А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 5. - С. 635-639

Предложены алгоритмы обобщенного разделения аргументов, а также их применение к интегрированию уравнений Колмогорова—Фоккера—Планка.

Стаття (українською)

Метод усреднения в существенно нелинейных стохастических системах

Коломієць В. Г., Цикайло Т. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 4. - С. 506—508

Доказан принцип усреднения Боголюбова — Митропольского для случайных колебательных процессов в существенно нелинейных стохастических системах дифференциальных уравнений второго порядка.

Стаття (українською)

Некоторые замечания по поводу методов линеаризации в теории нелинейных колебаний

Коломієць В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 1. - С. 63–68

Стаття (українською)

Усреднение в стохастических системах

Коломієць В. Г., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 3. - С. 318–345

Стаття (українською)

О принципе усреднения Н. Н. Боголюбова — Ю. А. Митропольского для одного класса гиперболических уравнений второго порядка

Коломієць В. Г., Хома Г. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 3. - С. 388–393

Стаття (українською)

Случайные колебания неавтономных квазилинейных стохастических систем

Коломієць В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 3. - С. 388–395

Стаття (українською)

Исследование колебаний нелинейных систем с распределенными параметрами при случайных возмущениях

Василишин С. А., Коломієць В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 3. - С. 3–10

Коротке повідомлення (російською)

О параметрическом случайном воздействии на линейные и нелинейные колебательные системы

Коломиец В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1963. - 15, № 2. - С. 199-205

Коротке повідомлення (російською)

Исследование нелинейных колебательных систем со многими степенями свободы при наличии случайных возмущеьий

Коломиец В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 4. - С. 407-411

Коротке повідомлення (російською)

Параметрическое воздействие случайной силы на нелинейную колебательную систему

Коломиец В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 2. - С. 211-214