2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гірник М. А.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Логарифмы модулей целых функций нигде не плотны в пространстве плюрисубгармонических функций

Гирнык М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 12. - С. 1602 – 1609

Доведено, що множина логарифмів модулів цілих функцій кількох комплексних змінних ніде не щільна у просторі плюрісубгармонічних функцій, оснащеному топологією, що є узагальненням топології рівномірної збіжності на компактах. Вказана топологія породжується метрикою, в якій плюрісубгармонічні функції утворюють повний метричний простір. Таким чином, логарифми модулів цілих функцій є множиною першої категорії за Бером.

Коротке повідомлення (російською)

Приближение функции, субгармонической в круге, логарифмом модуля аналитической функции

Гирнык М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1080–1083

Результат P. C. Юлмухаметова про наближення субгармонічної в обмеженій області функції логарифмом модуля аналітичної функції у важливому випадку круга доповнено оцінкою ви­няткової множини. Показано також непокращуваність у певному сенсі такої апроксимації.

Стаття (українською)

О дефектах производных целой функции

Гірник М. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 4. - С. 510–513

Стаття (українською)

К обратной задаче теории распределения значений для функций, аналитических в единичном круге

Гірник М. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 1. - С. 32–39