2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шуренков В. М.

Публікацій: 16
Стаття (українською)

Про асимптотичне зображення перронового кореня матричнозначної стохастичноїеволюції

Єлейко Я. І., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 35-43

Досліджується асимптотичне зображення перронового кореня матричнозначної стохастичної еволюції, яка задається за допомогою рівняння переносу.

Стаття (українською)

Деякі властивості випадкових еволюцій

Єлейко Я. І., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1333-1337

Досліджуються розв'язки задачі Діріхле у фіксованому еліпсі та їх поведінка в інтегральній метриці, коли внутрішня точка еліпса наближається до його межі.

Коротке повідомлення (російською)

Еще одно замечание к центральной предельной теореме для эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 118-120

Одержані деякі умови для функції $f$, достатні для асимптотичної нормальності суми $$\frac{1}{{\sqrt n }} \sum\limits_{k = 0}^{n - 1} { f(X_k )}$$ для ергодичних ланцюгів Маркова.

Коротке повідомлення (російською)

Матричный бесконечномерный аналог теоремы Винера о локальном обращении преобразований Фурье

Дегтярь С. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 141-145

Доведено матричний нескінченновимірний аналог теореми Вінера про локальне обернення перетворень Фур'є.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для стохастически аддитивных функционалов от эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1421–1423

Доведено центральну граничну теорему для стохастично адитивних функціоналів від ергодич­них ланцюгів Маркова.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для специальных классов функций от эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1092–1094

Доведено центральну граничну теорему для $E$-фінітних обмежених функцій від ергодичних ланцюгів Маркова, а також два корисних наслідки.

Коротке повідомлення (українською)

Про потенціали ергодичних ланцюгів Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 446–449

Доведено дві теореми про існування потенціалу ергодичного ланцюга Маркова в довільному фазовому просторі.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для центрированных частот счетной эргодической цепи Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1713–1715

На підставі результатів, що стосуються поведінки потенціалу зліченного ергодичного ланцюга Маркова для певного класу функцій, доведено асимптотичну нормальність величини $\cfrac{1}{\sqrt{n}}\sum^{n-1}_{k=0}f(X_k)$ при $n \rightarrow \infty$. Асимптотичну нормальність центрованих частот здобуто без застосування умови скінченності моменту $M_0\tau^2$ часу першого повернення до стану ланцюга.

Стаття (російською)

Об асимптотике потенциала счет ной эргодической цепи Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 265–269

Для певного класу функцій $f$ доведено збіжність за Абелем потенціалу $\sum_{n⩾o}P^nf(i)$ однорід­ного ергодичного ланцюга Маркова в зліченному фазовому просторі. Зроблено ряд висновків, корисних для погреб ЦГТ для ланцюгів Маркова, зокрема, умова, еквівалентна скінченносіі другого моменту для часу першого повернення до стану.

Стаття (українською)

Асимптотическое поведение обрывающихся марковских процессов, близких к эргодическому

Алимов Д., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1701–1703

Сформулировано несколько утверждений об асимптотическом поведении обрывающихся марковских процессов, близких к эргодическому.

Стаття (українською)

Предельное распределение положения в момент выхода из интервала полунепрерывного процесса с отрицательным бесконечным средним

Супрун В. Н., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 4. - С. 538–541

Изучается момент выхода за уровень и положение в этот момент процесса с независимыми приращениями, скачками одного знака и с бесконечным математическим ожиданием скачка. В предположении правильного изменения кумулянты процесса в нуле получено предельное распределение перескока через бесконечно удаляющийся уровень.

Стаття (українською)

О моменте выхода полунепрерывного процесса с границей

Супрун В. Н., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 5. - С. 625–629

Доказана предельная теорема о величине выхода за бесконечно удаляющийся уровень для полунепрерывного процесса с независимыми приращениями при наличии отражающей границы.

Стаття (українською)

О предельном распределении положения в момент выхода из интервала сложного пуассоновского процесса с нулевым средным и бесконечной дисперсией

Супрун В. Н., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 4. - С. 552-557

Стаття (українською)

Предельное распределение положения в момент выхода из интервала полунепрерывного процесса с независимыми приращениями с нулевым средним и бесконечной дисперсией

Супрун В. Н., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 262 - 264

Стаття (українською)

Предельные распределения временных средних для полумарковского процесса с конечным числом состояний

Єлейко Я. І., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 598–603

Стаття (українською)

Метод потенциала в граничных задачах для случайных блужданий на цепи Маркова

Королюк В. С., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 4. - С. 464–471