2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пелюх Г. П.

Публікацій: 25
Стаття (російською)

Асимптотические границы решений функционального и дифференциально-функционального уравнений с постоянными и линейными запаздываниями

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1249-1270

УДК 517.929
Встановлено асимптотичні границі розв'язків функціонального та диференціально-функціонального рівнянь з лінійно перетвореними аргументами і сталими запізненнями.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотические оценки решений дифференциально- функционального уравнения с линейным запаздыванием

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 129-138

Встановлено новi властивостi розв’язкiв диференцiально-функцiонального рiвняння з лiнiйно перетвореним аргументом.

Ювілейна дата (українською)

Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження)

Іванов А. Ф., Коляда С. Ф., Майстренко Ю. Л., Парасюк І. О., Пелюх Г. П., Романенко О. Ю., Сівак А. Г., Самойленко В. Г., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Федоренко В. В., Хусаінов Д. Я., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 257-260

Стаття (російською)

Об асимптотических свойствах непрерывных решений систем нелинейных функциональных уравнений

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 119-125

Вивчаються асимптотичнi властивостi неперервно диференцiйовних i обмежених при $t \geq T > 0$ розв’язкiв систем нелiнiйних функцiональних рiвнянь в околi особливої точки $t = +\infty$.

Стаття (російською)

О свойствах решений предельной задачи для систем нелинейных дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 217–224

Вивчаються асимптотичні властивості неперервно диференційовних i обмежених при t > T > 0 (разом із першою похідною) розв'язків одного класу систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь.

Стаття (російською)

Исследование структуры множества непрерывных решений систем нелинейных разностных уравнений с непрерывным аргументом

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 1. - С. 99–108

Досліджено структуру множини неперервних розв'язків одного класу систем нєлінійних різницевих Рівнянь з неперервним аргументом в околах станів рівноваги.

Стаття (російською)

O поведении решений линейных дифференциально-функциональных уравнений с постоянными коэффициентами и линейно преобразованным аргументом в окрестности особых точек

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1668–1676

Встановлено нові властивості $C^1(0, +\infty)$-розв'язків лінійного диференціально-функціонального рівняння $\dot{x}(t) = ax(t) + bx(qt) + c\dot{x}(qt)$ в околі особливих точок $t = 0$ і $t = +\infty$.

Стаття (російською)

О существовании периодических решений нелинейных разностных уравнений

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1626-1633

Одержано нові достатні умови існування і єдиності $N$-періодичного ($N$ — ціле додатне число) розв'язку нелінійного різницевого рівняння з неперервним аргументом вигляду $x(t + 1) = f(x(t))$ і досліджено його властивості.

Коротке повідомлення (українською)

О глобальных решениях систем нелинейных дифференциально-функциональных уравнений с отклонениями аргумента, зависящими от неизвестных функций

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 402-407

Одержано достатні умови існування неперервно диференційовного і обмеженого при $t є R$ розв'язку системи нелінійних диференціально-функціональних рівнянь з нелінійними відхиленнями аргумента.

Коротке повідомлення (українською)

Асимптотическое поведение решений нелинейных разностных уравнений с непрерывным аргументом

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 138-141

Одержано умови існування і єдиності неперервних, асимптотично періодичних розв'язків нелінійних різницевих рівнянь з неперервним аргументом.

Стаття (російською)

О существовании локальных гладких решений систем нелинейных функциональных уравнений с отклонениями, зависящими от неизвестных функций

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 64-77

Одержано умови існування локального диференційовного розв'язку системи нелінійних функціональних рівнянь з нелінійними відхиленнями аргументу.

Стаття (російською)

Общее решение систем нелинейных разностных уравнений с непрерывным аргументом

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 936-953

Досаджено структуру загального розв'язку системи нелінійних різницевих рівнянь з неперервним аргументом в околі стану рівноваги.

Коротке повідомлення (російською)

О существовании и единственности непрерывных и ограниченных на вещественной оси решений нелинейных функциональных уравнений

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 416-418

Одержано умови існування і єдиності неперервного і обмеженого на дійсній осі розв'язку даного класу нелінійних функціональних рівнянь.

Стаття (російською)

О структуре общего решения систем нелинейных разностных уравнений

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1368–1378

Досліджено структуру загального розв'язку систем нелінійних різницевих рівнянь з неперервним аргументом в околі стану рівноваги.

Стаття (російською)

О непрерывных и ограниченных на всей вещественной оси решениях систем нелинейных разностных уравнений и их свойствах

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1636–1645

Одержані умови існування та єдиносгі обмеженого на всій дійсній осі розв'язку системи нелінійних різницевих рівнянь і досліджено його властивості.

Стаття (російською)

О периодических решениях нелинейных разностных уравнений в критическом случае

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 304–308

Одержані умови існування та єдиності періодичного розв'язку одного нелінійного різницевого рівняння.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойлепко (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Кошляков В. М., Кулик В. Л., Лучка А. Ю., Митропольський Ю. О., Пелюх Г. П., Перестюк М. О., Скороход А. В., Скрипник І. В., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 3–4

Стаття (російською)

О периодических решениях разностных уравнений с непрерывным аргументом

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 140-145

Одержані умови існування періодичних розв'язків систем нелінійних різницевих рівнянь з неперервним аргументом.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотически ограниченные на всей оси решения систем нелинейных дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа

Пелюх Г. П., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 11. - С. 1597-1601

Досліджені властивості обмежених на всій осі розв'язків одного класу систем диференціально- різницевих рівнянь не Игрального гину.

Стаття (російською)

О существовании периодических решений дискретных разностных уравнений и их свойствах

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1382–1387

Одержані умови існування періодичних розв’язків широкого класу нелінійних дискретних різ­ницевих рівнянь.

Стаття (російською)

Ограниченные на всей вещественной оси решения систем нелинейных дифференциально-функциональных уравнений и их свойства

Пелюх Г. П., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 737–747

Одержані умови існування та єдиності обмеженого на всій дійсній осі розв'язку системи нелі­нійних диференціально-функціональних рівнянь з лінійно перетвореним аргументом і дослід­жені його властивості.

Стаття (українською)

Об исследовании одного класса систем нелинейных функциональных уравнений

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 2. - С. 261–265

Получено представление непрерывных решений одного класса систем нелинейных функциональных уравнений вида $$x(\lambda t) = Ax(t) + f[t, x(t), y(t)],\quad y(\lambda t) = By(t) + \varphi[t, x(t), y(t)],\quad t > 0,$$ где $\lambda$ — вещественная постоянная, $A, B$ — неособые вещественные соответственно $p \times q$ и $q \times q$ - матрицы, $f:\,R \times R^p \times R^q \rightarrow R^p, \quad \varphi:\,R \times R^p \times R^q \rightarrow R^q.$

Стаття (українською)

Общее решение систем нелинейных функциональных уравнений в окрестности особых точек

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 4. - С. 516—519

Построено общее решение системы уравнений

Стаття (українською)

Исследование систем нелинейных функциональных уравнений с особенностями

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 173—181

Построено общее решение системы нелинейных функциональных уравнений вида

Стаття (українською)

О Cr-решениях нелинейных функциональных уравнений со многими отклонениями аргумента

Пелюх Г. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 1. - С. 79–85