2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дубко В. А.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Построение аналитического решения для одного класса уравнений типа Ланжевена с ортогональными случайными воздействиями

Дубко В. А., Чалых Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 588–589

Знайдено аналітичне зображення розв'язку рівнянь Іто - Лаижевена в $R^3$ з ортогональними випадковими впливами по відношенню до вектора розв'язку. Побудовано стохастичний процес, до якого слабко збігається інтеграл від розв'язку, коли малий додатний параметр при похідній рівняння прямує до нуля.

Стаття (українською)

Интегрирование по начальным данным, интегральный инвариант Пуанкаре и уравнения «Гамильтона» для диффузионных процессов

Дубко В. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 6. - С. 802-804

Стаття (українською)

Об усреднении для одного класса стохастических дифференциальных уравнений

Дубко В. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 4. - С. 516–522