2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Леоненко М. М.

Публікацій: 13
Стаття (українською)

Гауссівські та негауссівські граничні розподіли оцінок коефіцієнтів регресії часового ряду із довгою пам'яттю

Леоненко М. М., Шарапов М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 931–939

Отримано гауссівські та иегауссівські розподіли оцінок коефіцієнтів регресії часового ряду із довгою пам'яттю.

Поправки (російською)

Поправки к статье Н. Н. Леоненко „Предельные теоремы для мер пребывания в областях векторных гауссовских случайных полей", УМЖ, 42, №5, 1990

Леоненко Н. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 4. - С. 577

Стаття (російською)

Негауссовские предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными

Леоненко Н. Н., Ли Чжань-бин, Рыбасов К. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 330–336

Знайдено граничні розподіли розв'язків багатовимірного рівняння Бюргерса з початковою умовою, що є випадковим полем типу $χ^2$ к степенями свободи та з сильною залежністю.

Стаття (російською)

Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. II

Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1003–1010

Знайдено негауссівські граничні розподіли розв'язків багатовимірного рівняння Бюргерса, у якого початкова умова є однорідним ізотропним випадковим полем типу $χ^2$ із сильною залежністю.

Стаття (російською)

Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. I

Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 870–877

Знайдено гауссівські граничні розподіли розв’язків багатовимірного рівняння Бюргерса, у якого початкова умова є гауссівським однорідним ізотропним випадковим полем із сильною залежні­стю.

Стаття (українською)

Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції

Леоненко М. М., Портнова А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1635–1641

Наведено приклад негауссівського граничного розподілу статистичної оцінки кореляційної функції стаціонарного гауссівського процесу, спектральна щільність якого необмежена (або кореляційна функція не інтегровна).

Стаття (українською)

Тауберова и абелева теоремы для корреляционной функции однородного изотропного случайного поля

Леоненко М. М., Оленко А. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1652–1664

Доказаны теоремы тауберового и абелевого типа для неинтегрируемых корреляционных функций однородных изотропных случайных полей и рассмотрены приложения этих теорем к изучению асимптотических распределений локальных функционалов от гауссовских полей.

Стаття (українською)

Предельные теоремы для мер пребывания в областях векторных гауссовских случайных полей

Леоненко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 5. - С. 625–634

Изучаются меры пребывания в областях векторных гауссовских случайных полей при сильной зависимости. Показано, что наличие сильной зависимости между к омпонентами поля приводит к изменению характера нормировки и предельного распределения мер пребывания в областях с подвижными границами.

Стаття (українською)

О принципе инвариантности для оценок коэффициентов регрессии случайного поля

Леоненко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 6. - С. 771-778

Стаття (українською)

О принципе инвариантности для оценки корреляционной функции однородного изотропного случайного поля

Леоненко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 3. - С. 313–323

Стаття (українською)

О принципе инвариантности для оценки корреляционной функции однородного случайного поля

Леоненко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 3. - С. 323 - 331

Стаття (українською)

О принципе инвариантности для некоторых классов случайных полей  

Леоненко М. М., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 559–565

Стаття (українською)

Об оценках коэффициентов линейной регрессии однородного случайного поля

Леоненко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 6. - С. 749–756