2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Плотніков В. А.

Публікацій: 9
Коротке повідомлення (російською)

Квазидифференциальные уравнения в полулинейных метрических пространствах

Плотников В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 148–153

Розглядаються питання єдиності, неперервності розв'язків та обгрунтування методу усереднення для квазідиференціальних рівнянь у напівлінійних метричних просторах.

Стаття (російською)

Теорема Боголюбова для квазидифференциальных уравнений с импульсами

Китанов П. М., Плотников В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1504–1511

Досліджується метод усереднення для імпульсних квазідиференціальних рівнянь в метричних просторах.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотическая аппроксимация решений - дифференциальных включений стандартного вида

Плотников В. А., Савченко В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1572-1575

Розглянуто застосування методу усереднення для побудови асимптотичної апроксимації розв'язків диференціальних включень стандартного вигляду при умові, що середнє правої частими не існує.

Стаття (російською)

Усреднение дифференциальных включений с многозначными импульсами

Плотников В. А., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1526–1532

Обґрунтовується метод повного та часткового усереднення на скінченному та нескінченному проміжку для диференціальних включень з багатозначними імпульсами.

Стаття (українською)

Усреднение непериодических задач управления поверхностью разрыва

Звєркова Т. С., Плотніков В. А., Слободянюк О. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1388–1392

Наведено обгрунтування методу усереднення для систем стандартного вигляду з параметрами та розривними правими частинами при умові неперіодичності і його застосування у задачах ке­рування поверхнею розриву.

Коротке повідомлення (російською)

Метод частичного усреднения в системах стандартного вида с разрывными правыми частями

Зверкова Т. С., Плотников В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 140–142

Запропонована схема часткового усереднення для систем стандартного вигляду з розривними правими частинами. Наведено обгрунтування і одержано оцінку розв’язків при умові неперіодичності правих частин систем.

Стаття (українською)

Об одной схеме усреднения в интегро-дифференциальных уравнениях

Плотніков В. А., Рудык О. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 995-997

Для интегро-дифференциальных систем уравнений в стандартной форме предложены новые варианты третьей схемы метода усреднения. Доказана близость решений исходной и усредненной систем на промежутке [0,

Стаття (українською)

Усреднение дифференциальных включений  

Плотніков В. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 573–576

Стаття (українською)

Обоснование одной схемы усреднения для систем стандартного вида на конечном промежутке

Плотніков В. А., Яровой А. Т.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 2. - С. 166– 171