2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Трохимчук Ю. Ю.

Публікацій: 20
Стаття (російською)

Полный дифференциал

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1250-1256

Наведено необхiднi та достатнi умови для того, щоб неперервна диференцiальна форма була повним диференцiалом.

Ювілейна дата (українською)

Володимир Леонідович Макаров (до 75-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Нікітін А. Г., Нестеренко Б. Б., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Солодкий С. Г., Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1715-1717

Коротке повідомлення (російською)

Якобиан и свойство Дарбу

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 10. - С. 1439-1440

Наведено просте доведення властивості Дарбу якобiана диференційовного відображення.

Стаття (російською)

Две теоремы комплексного анализа

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 973-980

Доведено дві фундаментальні теореми багатовимiрного комплексного аналiзу на основі самого цього аналiзу — без застосування теорії субгармонічних функцій. Єдине порушення — формула Гріна.

Ювілейна дата (українською)

Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1408-1409

Стаття (російською)

Теорема о средних значениях

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1276–1282

Запропоновано новий підхід до класичної теореми про середнє, в якому замість одного середнього значення використано два. Цей підхід має особливе значення для комплексних функцій, оскільки для них не існує подібних теорем.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко Ю. С., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 3 - 6

Ювілейна дата (українською)

Юрій Іванович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Бахтін О. К., Герасименко В. І., Зелінський Ю. Б., Плакса С. А., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Яценко В. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 574-576

Стаття (російською)

Модули непрерывности и аналитические функции

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1106–1113

Доведено, що для функції, аналітичної в компактній області і неперервної в її замиканні, модулі неперервності на межі області і в її замиканні збігаються між собою.

Коротке повідомлення (українською)

Задачі Данжуа

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 718–720

Решены задачи Данжуа об устранимости особенностей аналитических функций меры нуль.

Стаття (російською)

Oб одном критерии аналитичности функций

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1410–1418

Доведено узагальнення відомої теореми В. К. Дзядика, яка дає цікавий геометричний критерій аналітичності функцій

Ювілейна дата (українською)

До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Кошляков В. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Самойленко Юл. І., Степанець О. І., Тамразов П. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 147–151

Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. Митропольському належать піонерські роботи по створенню і розробці методів дослідження нелінійних коливань систем з повільно змінними амплітудою і фазою, які зараз загальновідомі як метод Крилова - Боголюбова - Митропольського і теорія Митропольського для дослідження нелінійних коливальних систем. З нагоди дев'яносторіччя Юрія Олексійовича Митропольського варто знову повернутися до головних етапів життя цієї видатної людини і згадати його славний життєвий шлях і ті великі випробування і складнощі, що ставали перед ним.

Стаття (російською)

Об одном критерии постоянства комплексной функции

Сафонов В. М., Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1096–1104

Доводиться новий критерій сталості комплексних функцій.

Стаття (українською)

О дифференциальных свойствах действительных и комплексных функций  

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 4. - С. 

Стаття (українською)

О дифференциальных свойствах функций  

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 3. - С. 289–294

Стаття (українською)

Исследования по теории функций в Институте математики АН УССР за годы Советской власти

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 6. - С. 65–72

Стаття (російською)

О производных по направлению функций многих переменных

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 6. - С. 67-79

Стаття (російською)

О непрерывных отображениях плоских областей

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 1. - С. 89-94

Стаття (російською)

О непрерывных отображениях областей эвклидова пространства

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 2. - С. 196-211

The basic assertion of this paper is that a set of branch points in space $R^n$ with $n \geq 3$ cannot be zero-dimensional. The proof is based on applying the very important theorem on continuity, which is also presented in the article.

Коротке повідомлення (російською)

Об одном примере точечного множества

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1961. - 13, № 1. - С. 117-118