2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тамразов П. М.

Публікацій: 21
Ювілейна дата (українською)

Юрій Юрійович Трохимчук (до 80-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Боярський Б., Горбачук М. Л., Зелінський Ю. Б., Копилов А. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Портенко М. І., Решетняк Ю. Г., Самойленко А. М., Скороход А. В., Тамразов П. М., Шарко В. В., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 701 – 703

Ювілейна дата (українською)

До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Кошляков В. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Самойленко Юл. І., Степанець О. І., Тамразов П. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 147–151

Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. Митропольському належать піонерські роботи по створенню і розробці методів дослідження нелінійних коливань систем з повільно змінними амплітудою і фазою, які зараз загальновідомі як метод Крилова - Боголюбова - Митропольського і теорія Митропольського для дослідження нелінійних коливальних систем. З нагоди дев'яносторіччя Юрія Олексійовича Митропольського варто знову повернутися до головних етапів життя цієї видатної людини і згадати його славний життєвий шлях і ті великі випробування і складнощі, що ставали перед ним.

Стаття (російською)

Парные произведения моду лей семейств кривых на римановом листе Мебиуса

Охрименко С. А., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 110–116

Досліджено парні добутки модулів сімей кривих на рімановому листку Мьобіуса та одержані оцінки для цих добутків. Як один із множників розглядається модуль сім'ї дуг з широкого класу таких сімей (і для кожної з них знайдено модуль та екстремальну метрику).

Стаття (російською)

Модули и экстремальные метрики в неориентируемых и скрученных римановых многообразиях

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1388–1398

Наведені результати про модулі та екстремальні метрики сімей кривих в деяких пеорісіповних або скручених рімаиових многовидах. Введено та досліджено також вагові $l$-модулі сімей кривих та відповідні екстремальні метрики.

Стаття (російською)

Контурно-телесные свойства тонко голоморфных функций

Сарана A. A., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 712–723

Доведено контурно-тілесні теореми для гонко голоморфиих функцій, заданих на тонко відкритих множинах комплексної площини.

Стаття (російською)

Контурно-телесные свойства тонко гипогармонических функций

Сарана A. A., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1114–1125

Доведемо контурні тверде теореми для дрібно гипогармоничних функцій, визначених в дрібно відкритих множинах комплексної площині.

Стаття (українською)

Дифференциальная контурно-телесная проблема аналитических функций

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 834-842

Наведено результати, які повністю розв'язують диференціальну контурно-тілесну проблему аналітичних функцій у відкритій підмножині G комплексної площини, що обговорювалась як відкрита проблема на неформальному семінарі, проведеному в 1994 р. в Цюріху учасниками Міжнародного конгресу математиків. Ця проблема з довгою передісторією включала нерозв'язані тоді питання щодо умов справедливості диференціальних контурно-тілесних тверджень про неперервну продовжуваність похідної в межові точки та диференційовність аналітичної функції в межових точках множини $G$.
У червні 1995 р. автором було встановлено, що ці твердження завжди вірні для довільних відкритих множин $G$ і будь-яких межових точок. Ці та більщ загальні теореми даються в цій статті.
Наведені деякі інші результати. Серед них слід згадати контурно-тілесні теореми та формулу представлення для узагальненого розв'язку задачі Діріхле для похідної від функції.

Ювілейна дата (українською)

Вячеслав Олексійович Добровольський (до сімдесятип'ятиріччя від дня народження)

Боголюбов О. М., Валєєв К. Г., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1409

Коротке повідомлення (українською)

Пам'яті Валентина Анатолійовича Зморовича

Барановський Ф. Т., Березанський Ю. М., Булдигін В. В., Далецький Ю. Л., Дзядик В. К., Добровольский В. О., Лозовик В. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В., Тамразов П. М., Яремчук Ф. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1110–1111

Стаття (англійською)

Про субгармонійне продовження та продовження в класах Харді - Орлича

Ріхеттяус Я., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1129–1139

Стаття містить узагальнення деяких попередніх результатів про субгармонійне продовження функцій та про продовження в класах Харді-Орлича; Даються уніфіковані доведення результатів.

Стаття (українською)

Продолжение функций до плюрисубгармонических в топологическом векторном пространстве

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1443–1449

Пусть $D$ — открытое множество в комплексном векторном отделимом топологическом пространстве, а $E$ — локально плюриполярное подмножество $D$. В предыдущих работах автора сформулированы и частично доказаны результаты о продолжении функции $u:\;D\backslash E \rightarrow [-\infty,\;+\infty]$ до функции, плюрисубгармонической в $D$. Данная работа посвящена завершению доказательства упомянутых результатов.

Стаття (українською)

Устранение особенностей субгармонических, плюрисубгармонических функций и их обобщений

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 683–694

Доказывается, что бесконечная локально конечная простая группа с условием минимальности для 2-подгрупп, обладающая элементарной абелевой 2-подгруппой, централизатор которой содержит отличную от единицы инвариантную 2'-подгруппу, изоморфна группе Шевалле или ее скрученному аналогу над подходящим локально конечным полем нечетной характеристики,

Стаття (українською)

Многомерные контурно-телесные теоремы

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 5. - С. 610-619

Доказываются контурно-телесные теоремы для голоморфных функций и отображений $f: G \rightarrow \mathbb{C}^n$, заданных в открытых множествах $G \subset \mathbb{C}^n$.

Стаття (українською)

Усиленные контурно-телесные теоремы для субгармонических функций

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 210-219

Дается усиление контурно-телесных теорем для субгармонических функций комплексного переменного, полученных автором ранее.

Стаття (українською)

Контурно-телесные теоремы для мероморфных функций с учетом нулей и неоднолистности

Алиев Т. Г., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 683–690

Обобщены и усилены некоторые контурно-телесные теоремы. Обобщение заключается в том, что вместо голоморфных функций рассматриваются мероморфные. Усиление состоит в учете нулей функции и в более полном учете ее поведения вблизи отмеченной точки и на бесконечности.

Стаття (українською)

Квазисубгармонические функции и стирание особенностей

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 5. - С. 629–634

Дано обобщение и усиление теоремы Брело о стираемости множества $E \subset \mathbb{R}^n,\, n \geq 2,$ нулевой емкости, содержащегося и замкнутого в открытом множестве $D \subset \mathbb{R}^n,$ для ограниченных сверху субгармонических функций. Полностью снято условие замкнутости $E$ в $D$, для чего на некотором классе $\mathfrak{B}^n$ множеств, не обязательно открытых, введено понятие квазисубгармонической функции, обобщающее понятие субгармонической функции. Показано также, что для измеримого по емкости множества $E \subset D$ равенство нулю его емкости необходимо и достаточно, чтобы $E \subset D \in \mathfrak{B}^n$ и всякая ограниченная сверху квазисубгармоническая на $D \subset E$ функция продолжалась субгармонически на $D$.

Стаття (українською)

Липшицевы функции в усиленной контурно-телесной задаче и продолжение производной на границу

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 3. - С. 336–341

Для липшицевых функций, голоморфных в открытом множестве комплексной плоскости, установлен усиленный контурно-телесный результат и дано его приложение к обобщению теоремы автора о продолжении на границу открытого множества производной функции, голоморфной в этом множестве.

Стаття (українською)

Исследования В. А. Зморовича в области геометрической теории функций

Гудзь Л. А., Митропольський Ю. О., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 6. - С. 756–760

Стаття (українською)

Контурна обернена задача наближення функцій для компактів додатної місткості

Горбачук В. І., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 147—161

Розглядаються компакти комплексної площини, кожна непорожня порція яких має додатну логарифмічну місткість, і на такі компакти переноситься частина результатів з обернених теорем наближення функцій в комплексній площині, одержаних М. А. Лебедєвим і П. М. Тамразовим (Изв. АН СССР, сер. матем., т. 34, № 6, 1970, 1340—1390). Вивчаються компакти, які не розбивають площини, і розглядається наближення многочленами. За відомою швидкістю наближення многочленами функції $f(z)$, заданої на межі компакта $B$, одержана оцінка контурного модуля неперервності цієї функції.

Стаття (українською)

Об угловом смещении границы в одном классе однолистных конформных отображений

Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 4. - С. 563–566

Стаття (українською)

О структуре множества решений дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 1. - С. 123–128