2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Переверзєв С. В.

Публікацій: 18
Стаття (російською)

Оптимальная дискретизация некорректно поставленных задач

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 106-121

Наведено огляд результатів, одержаних в Інституті математики НАН України при дослідженні проблеми оптимальної дискретизації некоректно поставлених задач.

Стаття (російською)

Об оптимизации проекционно-итеративных методов приближенного решения некорректно поставленных задач

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1530-1537

Розглянуто нову схему застосування проекційно-ітеративного методу до розв'язання операторних рівнянь 1-го роду. Встановлено, що ця схема є більш економічною з точки зору обсягу дискретної інформації, яка використовується.

Стаття (російською)

Об оптимальных способах задания информации при решении интегральных уравнений с аналитическими ядрами

Азизов М., Переверзев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 656-664

Знайдено точний порядок у логарифмічній шкалі мінімального радіусу інформації для рівнянь Фредгольма другого роду з періодичними аналітичними ядрами та вільними членами. З цього результату випливає, що інформаційна складність розв'язання рівнянь Фредгольма з аналітичними ядрами вища за порядком, ніж складність наближення аналітичних функцій. Це відрізняє аналітичний випадок від випадку скінченної гладкості.

Стаття (російською)

Об одном подходе к дискретизации метода М. М. Лаврентьева

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 212-219

Для операториих рівнянь І роду з самоспряженими додатними операторами, що мають певну „гладкість", запропоновано схему дискретизації методу М. М. Лаврентьева, яка є більш економічною з точки зору обсягу дискретної інформації, то використовується.

Стаття (російською)

О прямых методах решения регуляризованных уравнений

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1231–1242

Встановлено, що застосування так званих адаптивних прямих методів до наближення розв'язків рівнянь Фредгольма І роду веде до більш економічного способу скінченної апроксимації, ніж традиційні підходи.

Стаття (російською)

О скорости сходимости методов проекционно-итеративного типа для классов слабо-сингулярных интегральных уравнений

Аскаров М., Переверзев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 498–505

Для класів слабо-сингулярних інтегральних рівнянь II роду, ядра яких мають степеневу особливість, знайдено оптимальний порядок швидкості збіжності проекційно-ітеративних методів. Крім того, розглянуто ітераційні методи типу метода Ю. Д. Соколова і наведено оцінки швидкості збіжності таких методів для слабо-сингулярних рівнянь з диференційовними коефіцієнтами.

Стаття (українською)

Информационная сложность слабо сингулярных интегральных уравнений

Махкамов К. Ш., Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 11. - С. 1527–1533

Знайдено точний степеневий порядок інформаційної складності інтегральних рівнянь, ядра яких мають степеневу особливість, а вільні члени належать до відповідного простору Гельдера.

Стаття (українською)

Оптимальная скорость сходимости некоторых аппроксимационно-итеративных методов для уравнений Фредгольма в пространствах периодических аналитических функций

Аскаров М., Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1208–1215

Classes of Fredholm equations with integral operators acting into spaces of periodic analytic f unctions are considered. For these classes, we find the exact order of optimal convergence rates for some versions of the projective-iteration method and the KR - method.

Стаття (українською)

Галеркинская информация, гиперболический крест и сложность операторных уравнений

Махкамов К. Ш., Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 639–648

Найден точный степенной порядок сложности приближенного решения одного класса операторных уравнений в гильбертовом пространстве. Выясняется, что оптимальный степенной порядок реализуется алгоритмом, использующим галеркинскую информацию, связанную с гиперболическим крестом.

Стаття (українською)

Оценка сложности приближенного решения уравнений Фредгольма второго рода с дифференцируемыми ядрами

Переверзєв С. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1422–1425

Стаття (українською)

О сложности задачи нахождения решений уравнений Фредгольма II рода с гладкими ядрами. I

Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 1. - С. 84-91

Посвящена нахождению точных по порядку в степенной шкале оценок $\varepsilon$-сложности задачи построения приближенных решений уравнений Фредгольма II рода с ядрами из классов Соболева.

Стаття (українською)

Об одной задаче приближенного интегрирования, возникающей в теории систем обслуживания

Мирзанов Ж. Е., Переверзєв С. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 5. - С. 598–602

Стаття (українською)

Аппроксимационные числа и приближение собственных значений интегральных операторов

Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 2. - С. 204-209

Для некоторых классов интегральных операторов с периодическими дифференцируемыми ядрами найден точный порядок аппроксимационных чисел. Полученные результаты применены для построения одного метода приближенного решения проблемы собственных значений.

Стаття (українською)

Об оптимальных способах задания информации при решении интегральных уравнений с дифференцируемыми ядрами

Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 1. - С. 55–63

Изучается оптимизация способов задания информации в виде набора некоторых функционалов для приближенного решения интегральных уравнений. Для определенных классов уравнений указаны оптимальные по порядку числа используемых функционалов, способы задания информации.

Стаття (українською)

Регулярность и аппроксимативиые свойства средних типа Бернштейна — Рогозинского двойных рядов Фурье

Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 5. - С. 605–609

Для некоторых классов интегральных уравнений Фредгольма второго рода с гладкими ядрами найдена оптимальная скорость сходимости итерационных методов типа метода Ю. Д. Соколова и указан метод, сходящийся с оптимальной скоростью.

Стаття (українською)

Об одной задаче оптимизации методов приближенного решения уравнений Фредюльма

Переверзєв С. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 3. - С. 378 — 382

Стаття (українською)

Об оптимальных по порядку методах приближенного решения интегральных уравнений Фредгольма

Переверзєв С. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 181 - 188

Стаття (українською)

Точные значения приближения эрмитовыми сплайнами на одном классе функций двух переменных

Переверзєв С. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 510–516