2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Васильків Я. В.

Публікацій: 7
Коротке повідомлення (російською)

Про зростання субгармонійних в $ℂ$ функцій нескінченного порядку

Василькив Я. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1276-1281

Для субгармонійних в $\mathbb{C}$ функцій $u$ нескінченного порядку із заданими обмеженнями на маси Pica круга радіуса $r ∈ (0, +∞)$ знайдено мажоранти функцій $$B\left( {r,u} \right) = \max \left\{ {\left| {u\left( z \right)} \right|:\left| z \right| \leqslant r} \right\},$$ $$\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\smile}$}}{B} \left( {r,u} \right) = \sup \left\{ {\left| {\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\smile}$}}{u} \left( z \right)} \right|:\left| z \right| \leqslant r} \right\},$$ де $\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\smile}$}}{u}$ —функція, спряжена до $u$.

Коротке повідомлення (українською)

Узагальнені умови Ліидельофа скінчсшюсті λ-типу субгармонійної функції

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 276-179

Встановлено критерій скінченності λ-типу субгармонійної функції. У випадку, коли λ(r) = r ρ L(r), ρ, де L — повільно змінна функція, цей критерій збігається з критерієм Ліндельофа.

Стаття (українською)

Про обмеженість повної варіації логарифма добутку Бляшке

Васильків Я. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1449–1455

Встановлено, що для збіжного в одиничному крузі добутку Бляшке $B(z)$ умова $ - ∞ < \int^1_0 \log(1−t)n(t,B)dt$ є достатньою для обмеженості повної варіації $\log B$ на колі радіуса $r,\; 0 < r < 1$ а для добутків $B(z)$ з нулями, зосередженими лише на одному промені, вона також і необхідна. Тут $ n(t, B) $ — кількість нулів функції $B(z)$ в крузі радіуса $t$.

Коротке повідомлення (українською)

Про обмеженість середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 255–259

Встановлено умови обмеженості середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке.

Стаття (українською)

Загальна проблема Пелі

Васильків Я. В., Кондратюк А. А., Тарасюк С. I.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 25-34

У класі субгармонічних в $ℝ^{p+2},\;p ∈ ℕ$, функцій и скінченного нижнього порядку знайдена точна оцінка зверху для $$\mathop {\lim }\limits_{r \to \infty } \inf \frac{{m_q (r,u^ + )}}{{T(r,u)}}, 1< q \le \infty ,$$ де $T(r, u)$ —неванліннівська характеристика функції, $m_q (r, u^{+})$ —інтегральне $q$-середнє на сфері радіуса $r$ функції $+,u + = max(u,0)$.

Стаття (українською)

Один критерий вполне регулярного роста δ-субгармонических функций

Васильків Я. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 1. - С. 8 – 13

Стаття (українською)

Асимптотическое поведение ln |f ( r e i θ )| по L q   [0, 2π]-норме в одном классе целых функций

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 1. - С. 1-8