2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Семко М. М.

Публікацій: 19
Стаття (українською)

Про деякі узагальнення наближено нормальних підгруп

Пискун М. М., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 10. - С. 1381-1395

Подгруппа $H$ группы $G$ называется почти полициклически приближенной к нормальной (в $G$), если $H$ содержит нормальную в $H^G$ подгруппу $L$, для которой фактор-группа $H^G /L$ будет почти полициклической. Группа $G$ называется анти $PC$-группой, если каждая ее подгруппа, не являющаяся почти полициклической, будет почти полициклически приближенной к нормальной. В работе изучается строение минимаксных анти $PC$-групп.

Стаття (російською)

О применении некоторых понятий теории колец для изучения влияния систем подгрупп группы

Пискун М. М., Семко Н. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 657–668

Вивчаються групи, у яких система Lnon-nn(G) всіх підгруп, що не є наближено нормальними, має вимірність Крулля. Підгрупа H групи G називається наближено нормальною, якщо H має скінченний індекс у своєму нормальному замиканні.

Стаття (російською)

О классах Шура для модулей над групповыми кольцами

Семко Н. Н., Чупордя В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 9. - С. 1261–1268

Розглянуто питання про взаємний зв'язок між фактор-модулем $A / C_A(G)$ та підмодулем $A(\omega RG)$, де $G$ — група, $R$ — кільце, $A$ — $RG$-модуль. $C_A (G)$ можна розглядати як аналог центра групи, а підмодуль $A(\omega RG)$ — як аналог комутанта групи.

Стаття (російською)

Группы со слабым условием максимальности для ненильпотентных подгрупп

Курдаченко Л. А., Семко Н. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1068–1083

Група $G$ задовольняє слабку умову максимальної для ненільпотентних підгруп або, скорочено, умову Wmax-(non-nil), якщо $G$ не має таких нескінченних зростаючих ланцюжків $\{H_n | n \in N\}$ ненільпотентних підгруп, що індекси $|H_{n+i} :\; H_n |$ є нескінченними для кожного $n \in N$. У даній роботі вивчається будова гіперцентральних груп, які задовольняють слабку умову максимальності для ненільпотентних підгруп.

Стаття (українською)

Группы с почти нормальными подгруппами бесконечного ранга

Кучменко С. Н., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 514–532

Вивчаються класи груп, у яких підгрупи деяких нескінченних рангів майже нормальні.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих УЩН [ )-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 383–388

Вводиться поняття УЩН[ )-групи — такої групи $G$, у якій для будь-якої пари підгруп $A$ та. В таких, що $A$—власна немаксимальиа підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A ≤ N < B$. Одержано 15 типів нільпотеитиих недедекіндових та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих УЩН ( ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1532–1536

Внодиться поняті я УЩН ( ] групи—такої групи $G$, у якої для будь-якої гіари підгруп $A$ та $B$ таких, що $A$ —власна немаксимальна підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A < N ≤ B$. Одержано 13 типів недедекіндоних нільпотентних та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Стаття (українською)

Про будову УЩН [ ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1250–1261

Описані нільпотентні недедекіндові УЩН [ ] -групи.

Стаття (українською)

Про будову УЩН[]-груп з елементарним комутантом рангу два

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1396–1403

Описані деякі УЩН[ ]-групи порядку p n з елементарним комутантом рангу два.

Коротке повідомлення (українською)

Будова одного класу груп з умовами щільності нормальності для підгруп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1148–1151

Конструктивно описані локально ступінчасті групи G, у яких для будь-якої пари підгруп A and B such that A таких, що A, існує нормальна підгрупа N із G і A≦N≦B.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих ненільпотентиих УЩН [ ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 789–798

Доведено теорему, яка конструктивно описує локально ступінчасті ненільпотентні УЩН[ ]-групи.

Стаття (українською)

Будова сепараторно дедекіндових груп

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1342-1351

Встановлено умови стійкості (рівномірної) і асимптотичної стійкості (рівномірної) великомасштабної дискретної системи на основі матричної функції Ляпунова. При цьому досліджувана система містить структурні збурення.

Стаття (українською)

Про групи, близькі до метациклічних

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 782-790

Вивчаються групи, за будовою близькі до метациклічиих, які мають важливе значення при дослідженні груп з нормальними підгрупами.

Стаття (українською)

Группы с плотной системой бесконечных почти нормальных подгрупп

Кузенний М. Ф., Курдаченко Л. А., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 7-8. - С. 969–973

Конструктивно описаны локально почти разрешимые группы с плотной системой бесконечных почти нормальных подгрупп.

Стаття (українською)

О метагамильтоновых группах с элементарным коммутантом ранга два

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 2. - С. 168–175

Изучается строение периодических метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два, содержащих дополняемые подгруппы Миллера — Морено. Доказано, что существует четыре типа таких групп.

Стаття (українською)

Строение периодических метабелевых метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 743-750

Дано конструктивное описание строения подкласса класса периодических метабелевых метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два (

Стаття (українською)

О группах с инвариантными бесконечными неабелевыми подгруппами

Кузенний М. Ф., Левіщенко С. С., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 3. - С. 314-321

Получено конструктивное описание неметагамильтоновых черниковских $p$-групп, у которых инвариантны все бесконечные неабелевы подгруппы ($\overline{IH}$-групп). Оказалось, что существует восемь типов таких групп.

Стаття (українською)

Строение периодических метабелевых метагамильтоновых групп с неэлементарным коммутантом

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 2. - С. 180-185

Дано конструктивное описание строения периодических метабелевых метагамильтоновых групп с неэлементарным коммутантом. Показано, что существует четыре типа таких групп.

Стаття (українською)

Некоторые виды неабелевых групп с заданной системой инвариантных бесконечных абелевых подгрупп

Семко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 2. - С. 270–273