2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сокіл Б. І.

Публікацій: 10
Стаття (українською)

Про застосування Ateb-функцій для побудови асимптотичного розв'язку збуреного нелінійного рівняння Клейма - Гордона

Митропольський Ю. О., Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 665–670

Для збуреного нелінійного рівняння Клейна - Гордона на основі використання Ateb-функцій будується асимптотичне наближення розв'язку. Розглядаються автономний і неавтономний випадки.

Коротке повідомлення (українською)

Про асимптотичні наближення розв'язку крайової задачі для одного нелінійного неавтономного рівняння

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1580–1583

На основі періодичних Ateb-функцій будується для резонансного і нерезонансного випадків асимптотичне наближення одночастотних розв'язків крайової задачі для нелінійного неавтономного рівняння.

Коротке повідомлення (українською)

Про застосування Ateb-функцій для побудови розв'язку нелінійного рівняння Клейна - Гордона

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 872–877

Для нелінійного рівняння Клейна-Гордона на основі використання Ateb-функцій будується перше наближення асимптотичного розв'язку. Розглядаються резонансний і нерезонансний випадки.

Коротке повідомлення (російською)

Применение Ateb-функций для построения решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных

Сокил Б. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 287-288

Будуються асимптотичні наближення одночастотних розв'язків деяких нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними на основі використання періодичних Ateb-функцій.

Коротке повідомлення (російською)

О построении асимптотических приближений для неавтономного волново­го уравнения

Сокил Б. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1714–1716

Для. неавтономного хвильового рівняння з однорідними крайовими умовами будуються одноча-стотні наближення асимптотичних розв’язків на основі використання періодичних Ateb-функ­цій. Розглядаються резонансний і нерезонансний випадки.

Стаття (українською)

Построение одночастотных решений некоторых краевых задач для неавтономного волнового уравнения

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1275–1279

An asymptotic representation of one-frequency solutions of some boundary-value problems for a nonautonomous wave equation is constructed by using the special periodic Ateb-functions.

Коротке повідомлення (українською)

Про один спосіб побудови одночастотних розв'зків для нелінійного хвильового рівняння

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 782–784

Викладено підхід до побудови одночастотних розв’язків нелінійного хвильового рівняння, який полягає у зображенні асимптотичного розкладу у модернізованій формі з використанням спеціальних періодичних Ateb-функцій. Запропонований метод дає можливість без особливих математичних ірудноїців одержати наближений розв’язок задачі.

Стаття (українською)

Об асимптотическом представлении решения одной нелинейной системы при резонансе

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 3. - С. 390 — 392

Для системы двух существенно нелинейных дифференциальных уравнений с использованием периодических Ateb-функций, построено асимптотическое разложение решения в случае главного резонанса.

Стаття (українською)

Об асимптотических разложениях краевой задачи для одного нелинейного уравнения с частными производными

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 6. - С. 803—805

Рассматривается вопрос о применении специальных периодических Ateb-функций к построению первого приближения одночастотных асимптотических решений для нелинейного неавтономного уравнения с частными производными.

Стаття (українською)

Об асимптотическом разложении для одного класса нелинейных дифференциальных уравнений

Барвинский А. Ф., Сокіл Б. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 5. - С. 686–693