2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коваленко І. М.

Публікацій: 9
Ювілейна дата (українською)

Володимир Cеменович Королюк (до 90-річчя від дня народження)

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Коваленко І. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Самойленко І. В., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1151-1152

Ювілейна дата (українською)

Володимир Семенович Королюк (до 80-річчя від дня народження)

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Коваленко І. М., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1155-1157

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Володимирович Скороход (до 70-річчя від дня народження)

Коваленко І. М., Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М., Сита Г. М., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1155-1157

Стаття (російською)

Оценка интенсивности потока немонотонных отказов системы обслуживания $(≤ λ)/G/m$

Коваленко И. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1219-1225

Розглядається система обслуговування типу $(≤ λ)/G/m$, де символ $(≤ λ)$ означає, що, незалежно від попередньої поведінки, ймовірність надходження вимоги в інтервалі $dt$ не перевищує $λdt$. Відмовою системи вважається перше на періоді зайнятості досягнення величиною черги рівня $r ≥ m+ 1$. Знайдено межу інтенсивності $μ_1(t)$ течії однорідних подій, пов'язаних із монотонними відмовами системи, а саме, $μ_1(t) = O(λ^{ r+ 1}α_1^{m− 1}α_{r}^{ m + 1})$, де $α_k$- $k-$момент розподілу часу обслуговування.

Ювілейна дата (українською)

Володимир Семенович Королюк (до 75-річчя від дня народження)

Гусак Д. В., Коваленко І. М., Самойленко А. М., Скороход А. В., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1011-1013

Стаття (українською)

О работах А. В. Скорохода по теории случайных процессов

Коваленко І. М., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Михалевич В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 4. - С. 523–527

Коротке повідомлення (російською)

Замечание о стационарных потоках однородных событий

Васильев П. И., Коваленко И. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 3. - С. 374-375

Лист до редакції (російською)

Из писем в редакцию. Поправка

Коваленко И. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1961. - 13, № 2. - С. 239

Коротке повідомлення (російською)

Исследование многолинейной системы обслуживания с очередью и ограниченным временем пребывания в системе

Коваленко И. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1960. - 12, № 4. - С. 471 - 476