2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Правила для авторів

1. Загальна інформація

Мова. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Від авторів з пострадянських країн статті приймаються лише українською або російською мовами.

Обсяг. Стаття не повинна перевищувати 16 сторінок журналу. Статті більшого обсягу приймаються до публікації як виняток за рішенням редколегії або на її замовлення.

Тематика. УМЖ публікує статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.

Прийнята до розгляду стаття направляється на анонімне рецензування.

2. Підготовка статті до подання: перелік правил

При підготовці статті до подання, автори зобов'язані дотримуватись нижче зазначених правил. Рукописи, оформлені без дотримання цих правил, розглядатися редакцією не будуть.

 • Автор, що веде листування з редакцією, має згоду всіх співавторів представляти рукопис.
 • В рукописі вказано:
  (а) Для всіх авторів: ініціали та прізвище (українською або російською мовою і обов'язково англійською), поштову адресу, адресу електронної пошти та офіційну назва установи, де працює автор;
  (б) Назву рукопису (українською або російською мовою і обов'язково англійською);
  (в) Анотацію рукопису (українською, російською та англійською мовою);
  (г) Класифікаційні індекси УДК.
 • Рукопис повиннен включати короткий вступ, постановку задачi та формулювання одержаних автором нових результатiв i повне їх доведення.
 • Стаття раніше не опублікована, а також не подана в інші видання.
 • Рукопис та будь-яка його частина не порушує жодні існуючі закони про авторські права.
 • Рукопис не містить нічого образливого, непристойного, неприйнятного та наклепницького.

3. Файл рукопису

Усі рукописи повинні бути підготовлені в текстовому редакторі LaTeX. Статті, підготовлені в інших текстових редакторах, до розгляду не приймаються.

4. Подання статті в електронному вигляді

Щоб направити статтю для опублікування в УМЖ, перейдіть на сторінку “Подати статтю”.