2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 23, № 4, 1971

Стаття (українською)

Про захист дисертацій на Вченій Раді Інституту математики АН УРСР в 1970—1971 рр.

Козубовська І. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 

Стаття (українською)

Про асимптотичне розв'язування мішаної задачі для гіперболічного рівняння із запізненням аргументів

Балла Е. Ш., Маркуш І. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 437–453

Стаття (українською)

Про непорожність одного класу функцій, аналітичних в скінченнозв'язній круговій області

Дундученко Л. Е.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 454–463 July–August

Стаття (українською)

Принцип зведення у банаховому просторі

Ликова О. Б.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 464–471

Стаття (українською)

Аналог /г-точкової задачі для лінійного гіперболічного рівняння

Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 472–481

Стаття (українською)

Деякі теореми /(г,-перетворення Мейєра

Сінг П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 482–493

Стаття (українською)

Застосування функцій від багатовимірних матриць до розв'язування систем лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними вищих порядків

Соколов Н. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 494–507

Стаття (українською)

Деякі питання теорії осциляції (неосциляції) розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням

Одарич О. М., Шевело В. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 508–516

Стаття (українською)

Показники еліптичних кривих, визначених над локальним полем

Введенський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 517–521

Стаття (українською)

Про розв'язність задачі без початкових умов сильно параболічних систем в нециліндричній області

Горшков А. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 522–527

Стаття (українською)

Функціональні поліноми Лагерра, їх властивості та застосування

Деменін А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 527–535

Стаття (українською)

До однієї гіпотези Коулмена

Ладіс М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 535–536

Стаття (українською)

До задачі про стійкість аналітичних рухів

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 536–542

Стаття (українською)

Побудова деяких розв'язків узагальненої задачі Коші для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь

Писаренко В. Г.

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 555–562

Стаття (українською)

Про одне зображення багатовимірної нормальної функції розподілу

Позняков В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 562–566