2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 28, № 4, 1976

Стаття (українською)

Підсилений варіант великої теореми Пікара для поліаналітичних функцій

Балк М. Б., Гольдберг А. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 435–442

Стаття (українською)

Про еквівалентність операторів множення в просторах A(G) і A(F)

Березовський М. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 443–452

Стаття (українською)

Про самоспряженість диференціального оператора с сингулярним необмеженим операторним коефіцієнтом

Кочубей А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 453–462

Стаття (українською)

Оцінювання параметрів у схемі лінійної регресії при обмеженнях на коефіцієнти лінійної регресії

Кук Ю. В., Петунін Ю. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 463–472

Стаття (українською)

Про спектр рівняння Штурма—Ліувілля з необмеженим операторним коефіцієнтом

Кутовой В. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 473–482

Стаття (українською)

Про асимптотичне інтегрування слабо нелінійних систем

Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 483–500

Стаття (українською)

Експоненціальні групи і ML-групи

Москаленко З. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 501–510

Стаття (українською)

Коректна розв'язність різницевої крайової задачі в просторі Бохнера

Полічка А. Є., Соболевський П. Є.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 511–523

Стаття (українською)

Про ізоморфізм R-нормованих модулів

Бєлан Є. П., Семенцов О. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 524–526

Стаття (українською)

Зауваження про невиродженість спаровування Тейта в когомологіях Галуа скінченних модулів над загальним локальним полем

Введенський О. М., Круп'як І. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 526–528

Стаття (українською)

Про нормові підгрупи формальних груп над локальним полем

Коновалов Г. Т.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 528–532

Стаття (українською)

Теореми про ізоморфізми для еліптичних граничних задач з розривними коефіцієнтами і граничними умовами та умовами спряження, які не є нормальними, та їх застосування

Костарчук Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 532–537

Стаття (українською)

Застосування методу М. М. Боголюбова для розв'язування нерегулярних розривних задач варіаційного числення

Морозов С. Ф., Петров В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 537–540

Стаття (українською)

Про існування і єдиність розв'язку крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь наднейтрального типу

Байнов Д. Д., Ніколова Т. Ст.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 540–546

Стаття (українською)

Про коливання знака залишка в формулі для числа точок алгебраїчної кривої

Піменов М. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 546–551

Стаття (українською)

Про одне спеціальне рівняння першого роду

Позін С. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 551–554

Стаття (українською)

Зауваження про один найкращий лінійний метод наближення функцій, які мають обмежену похідну в смислі Вейля

Райцін Р. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 554–556

Стаття (українською)

Про оптимальне керування системами, що описуються загальними еліптичними граничними задачами

Ройтберг Я. А., Шефтель З. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 556–561

Стаття (українською)

Групове надходження вимог в одноканальну систему з повторними викликами

Фалин Г. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 561–565

Стаття (українською)

Усереднення гіперболічних систем першого порядку

Хома Г. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 566–567

Стаття (українською)

Елементарний метод оцінки відхилення від нормального розподілу для одного класу адитивних функцій

Дубовик Г. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 567–572