2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 28, № 6, 1976

Стаття (українською)

Символічне описания рухів в околі негрубої гомоклінічної структури

Груздев В. Г., Неймарк Ю. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 723–734

Стаття (українською)

Про один проекційно-ітераційний спосіб побудови двосторонніх наближень до розв'язків оиераторних рівнянь

Майборода І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 735–744

Стаття (українською)

Багаточастотні коливання слабо нелінійних систем другого порядку

Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 745–762

Стаття (українською)

Про умови самоспряженості оператора Шредінгера з операторним потенціалом

Отелбаєв М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 763–771

Стаття (українською)

Про топологічні групи, що близькі до груп рангу 1

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 772–781

Стаття (українською)

До проблеми власних значень і «точок повороту» в теорії систем лінійних диференціальних рівнянь

Сотніченко М. А., Фещенко С. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 782–792

Стаття (українською)

Нескінченновимірна гладка симетрична степенева проблема моментів на ядерних просторах

Шифрін С. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 793–802

Стаття (українською)

Переплітаючі оператори для групи U (n, 1)

Гаврилик О. М., Клімик А. У.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 803–807

Стаття (українською)

Оцінка розв'язків задачі Коші для параболічних рівнянь другого порядку, яка не залежить від розмірності

Далецький Ю. Л.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 807–812

Стаття (українською)

Узагальнена кусково-ермітова інтерполяція

Литвин О. Н., Федько В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 812–818

Стаття (українською)

Про одну задачу теплопровідності, що має похідну по часу в граничній умові

Любич Л. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 819–822

Стаття (українською)

Дослідження коливань системи з імпульсною дією, повільно змінними параметрами та з запізненням

Нгуєн Кхак Лан

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 823–830

Стаття (українською)

Про зображення експоненціально опуклих функцій нескінченного числа змінних

Нгуєн Фу Хі

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 830–837

Стаття (українською)

Інтегрування однієї двовимірної системи з точкою повороту

Старун І. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 838–841

Стаття (українською)

До побудови розв'язку однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами матричним методом

Філер З. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 841–844

Стаття (українською)

Про групи інваріантності деяких рівнянь релятивістської квантової механіки

Сегеда Ю. Н., Фущич В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 844–849

Стаття (українською)

Доповнення до однієї теореми С. Мандельбройта

Хриптун В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 849–853

Стаття (українською)

Теорема про поведінку на нескінченності розв'язків рівняння в частинних похідних

Чаус М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 853–855